[صفت]

whimsical

/ˈwɪmzɪkl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more whimsical] [حالت عالی: most whimsical]

1 شوخ بامزه، خیالباف

مترادف و متضاد fanciful humorous witty
  • 1. Much of his writing has a whimsical quality.
    1 . بیشتر نوشته های او حالت شوخی دارند.
  • 2. to have a whimsical sense of humor
    2 . حس شوخ طبعی بامزه ای داشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان