[اسم]

whistleblower

/wˈɪsəlblˌoʊɚ/
قابل شمارش

1 افشاگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: افشاگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان