[اسم]

window seat

/ˈwɪndoʊ sit/
قابل شمارش

1 صندلی کنار پنجره (هواپیما و ...)

  • 1.I reserved a window seat.
    1. یک صندلی کنار پنجره رزرو کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان