[اسم]

window box

/ˈwɪndoʊ bɑːks/
قابل شمارش

1 گلدان پنجره ای

  • 1.The classic window box plant is ivy.
    1. بهترین نمونه گیاه برای گلدان پنجره ای پیچک است.
توضیح درباره اصطلاح window box
اصطلاح window box به معنای "گلدان پنجره ای" به قاب های فلزی گفته می شود که در چهارچوب بیرونی پنجره ها نصب می شود و جای قرار گرفتن گلدان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان