[اسم]

wit

/wɪt/
غیرقابل شمارش

1 هوش و ذکاوت هوشیاری، لطافت طبع، خوش‌صحبتی

  • 1. He needed all his wits to find his way out.
    1 . او به تمام هوش و ذکاوت خود برای یافتن راه حل نیاز داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان