[اسم]

witchcraft

قابل شمارش

1 سحر و جادو جادوگری

معادل ها در دیکشنری فارسی: جادو جادوجنبل جادوگری ساحری سحر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان