[اسم]

witch

/wɪtʃ/
قابل شمارش

1 جادوگر زن ساحره

  • 1. a witch on a broomstick
    1 . یک جادوگر زن روی دسته جارو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان