[حرف اضافه]

with

/wɪð/

1 با به‌همراه

معادل ها در دیکشنری فارسی: با همراه نزد
مترادف و متضاد without
 • 1.He lives with his grandmother.
  1. او با مادربزرگش زندگی می‌کند.
 • 2.I saw a woman with brown eyes.
  2. زنی را با چشمان قهوه‌ای دیدم.
 • 3.I was with Sylvia at the time.
  3. من آن موقع با "سیلویا" بودم.
 • 4.I'm going to France with a couple of friends.
  4. من به‌همراه چندتا از دوستانم به فرانسه می‌روم.
کاربرد واژه with به معنای با، همراه
واژه with یک حرف اضافه و به معنای "با" و "به‌همراه" است. در بیشتر موارد حرف اضافه "with" در فارسی به معنای "با" است. یکی از کاربردهای آن استفاده از ابزاری برای انجام کاری است. مثال:
".Cut it with a knife" (آن را با چاقو ببرید.)
- کاربرد دیگر این حرف اضافه در مفهوم "همراهی" است. زمانی که که به‌همراه دو یا چند نفر یا چیز عملی انجام شود. مثال:
".He lives with his grandmother" (او با مادربزرگش زندگی می‌کند.). در این مثال وقتی که می‌گوییم "او با مادربزرگش زندگی می‌کند." منظور این است که او در کنار یا به‌همراه مادربزرگش زندگی می‌کند.
".I'm going to France with a couple of friends" (من به‌همراه چندتا از دوستانم به فرانسه می‌روم.)
- از کاربرد دیگر آن می‌توان به مفهوم "داشتن" اشاره کرد. مثال:
"a woman with brown eyes" (یک زن با چشمان قهوه‌ای). مفهوم این مثال درواقع این است (زنی که چشمان قهوه‌ای دارد.) در این مثال "با" اشاره به "داشتن" می‌کند.
- کاربرد "with" به مفهوم "حمل کردن" یا "به همراه داشتن" را نیز نباید فراموش کرد. به مثال زیر توجه کنید:
"a man with a suitcase" (مردی با یک چمدان)
- گاهی حرف اضافه "with" به مفهوم "در مقابل" نیز است. مثال:
"to play tennis with somebody" (با کسی تنیس بازی کردن)

2 از

مترادف و متضاد without
 • 1.Are you pleased with the result?
  1. از نتیجه راضی هستید؟
 • 2.Don't be angry with her.
  2. از او عصبانی نباش.
with fear/embarrassment/cold
از ترس/ خجالت/سرما
 • 1. His fingers were numb with cold.
  1. انگشتان او از سرما بی‌حس شده بودند.
 • 2. I was shaking with fear.
  2. من از ترس می لرزیدم.
 • 3. She blushed with embarrassment.
  3. او از خجالت سرخ شد.
کاربرد واژه with به معنای از
این معنا از واژه with نسبتا کم‌کاربرد است و برای اشاره به دلیل یک شرایط استفاده می‌شود. مثلا در مثال
"I was shaking with fear" (من از ترس می لرزیدم.) واژه with نشان می‌دهد که دلیل لرزیدم ترس بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان