[اسم]

yeoman

/ˈjoʊmən/
قابل شمارش
[جمع: yeomen]

1 دهقان کشاورز

old use

2 دفتردار نیروی دریایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان