[حرف ندا]

yes

/jes/

1 بله آره

معادل ها در دیکشنری فارسی: آری بله بلی
مترادف و متضاد aye yah yeah yep no
 • 1."Dad." "Yes, what do you want, honey?"
  1. «بابا.» «بله، چی می‌خواهی عزیزم؟»
 • 2."Do you like Thai food?" "Yes, I love it."
  2. «آیا تو غذای تایلندی دوست داری؟» «بله، دوست دارم.»
 • 3."Have you had enough to eat?" "Yes, thank you."
  3. «آیا به اندازه کافی (غذا) خوردی؟» «بله، ممنونم.»
 • 4."Yes, can I help you?"
  4. «بله، می‌توانم کمکتان کنم؟»
کاربرد واژه yes به معنای بله
کاربرد عمومی واژه yes، بسیار مشابه به واژه "بله" در زبان فارسی است و برای تایید و یا موافقت با چیزی است. برای مثال:
".Do you like Thai food?" "Yes, I love it" ("آیا تو غذای تایلندی دوست داری؟" "بله، دوست دارم.")
کاربرد دیگر yes، زمانی است که کسی ما را صدا می زد و برای پاسخ مودبانه به او از واژه yes (بله) استفاده می کنیم. مثال:
"?Dad." "Yes, what do you want, honey" ("بابا." "بله، چی میخوای عزیزم؟")
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان