[تخصیص گر]

your

/jʊr/

1 [صفت ملکی دوم شخص مفرد و جمع]

  • 1. Is this your bag?
    1 . آیا این کیف شماست؟
  • 2. It's not your fault.
    2 . تقصیر تو نیست.
  • 3. What's your problem?
    3 . مشکل شما چیست؟
کاربرد واژه your به معنای مال تو، مال شما
در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم مالکیت چیزی را به کسی یا چیزی دیگر در دوم شخص مفرد و جمع نسبت دهیم، از واژه your استفاده می‌کنیم. در فارسی نیز چنین ساختاری وجود دارد. ما در زبان فارسی از "ت ، -تان ، کسره + شما و کسره + تو" برای نشان دادن مالکیت در دوم شخص مفرد و جمع استفاده می‌کنیم. برای مثال "your bag" به معنای "کیفت، کیفتان و کیف شما" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان