[تخصیص گر]

your

/jʊr/

1 [صفت ملکی دوم شخص مفرد و جمع]

  • 1.Is this your bag?
    1. آیا این کیف شماست؟
  • 2.It's not your fault.
    2. تقصیر تو نیست.
  • 3.What's your problem?
    3. مشکل شما چیست؟
کاربرد واژه your به معنای مال تو، مال شما
در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم مالکیت چیزی را به کسی یا چیزی دیگر در دوم شخص مفرد و جمع نسبت دهیم، از واژه your استفاده می‌کنیم. در فارسی نیز چنین ساختاری وجود دارد. ما در زبان فارسی از "ت ، -تان ، کسره + شما و کسره + تو" برای نشان دادن مالکیت در دوم شخص مفرد و جمع استفاده می‌کنیم. برای مثال "your bag" به معنای "کیفت، کیفتان و کیف شما" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان