[اسم]

young sapling

/jˈʌŋ sˈæplɪŋ/
قابل شمارش

1 نونهال

معادل ها در دیکشنری فارسی: نونهال
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان