[جمله]

you've got me there

/juv gɑt mi ðɛr/

1 منم نمی‌دانم

informal
  • 1."How do we open this panel?" "You've got me there. We'll have to consult the manual."
    1. «این پنل را چطور باز می‌کنند؟» «منم نمی‌دانم. بهتر است به دفترچه راهنما نگاه کنیم.»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان