[اسم]

die Anrichte

قابل شمارش مونث

1 بوفه غذا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان