[اسم]

der Anrufbeantworter

/anʁuːfbə|antvɔrtɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anrufbeantworters] [ملکی: Anrufbeantworter]

1 دستگاه پیغام گیر (تلفن)

مترادف و متضاد Mailbox Telefonbeantworter
  • 1.Ich hinterließ eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter.
    1. من یک پیام روی پیغام‌گیر تلفن شما گذاشتم.
  • 2.Wir sind im Moment nicht da. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.
    2. ما در حال حاضر نیستیم. لطفا در دستگاه پیغام گیر صحبت کنید.
کاربرد واژه Anrufbeantworter به معنای دستگاه پیغام گیر
"Anrufbeantworter" یا دستگاه پیغام گیر تلفن یک دستگاه الکتریکی است که به صورت خودکار به تلفن پاسخ می‌دهد و به تماس گیرنده امکان می‌دهد تا یک پیغام را بر روی دستگاه ضبط کند. پس از آن صاحب دستگاه می‌تواند پیغام‌ها را گوش کند تا متوجه شود چه کسی با او تماس داشته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان