[اسم]

der Anrufer

/ˈanˌʁuːfɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anrufer] [ملکی: Anrufers] [مونث: Anruferin]

1 تماس‌گیرنده تلفن‌کننده

  • 1.Der Anrufer hat seine Stimme verzerrt.
    1. تلفن‌کننده صدایش را تغییر داد.
  • 2.Der Anrufer hinterließ eine Nachricht für dich.
    2. تماس‌گیرنده یک پیام برایت گذاشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان