[اسم]

der Anruf

/ˈanʁuːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Anrufe] [ملکی: Anruf(e)s]

1 تماس (تلفنی)

مترادف و متضاد Telefonanruf Telefonat
  • 1.Gab es einen Anruf für mich?
    1 . آیا تماس تلفنی با من وجود داشت؟ [آیا کسی با من تماس گرفت؟]
  • 2.Ich warte auf einen Anruf aus Berlin.
    2 . من منتظر یک تماس از "برلین" هستم.
  • 3.Sie bekommt viele Anrufe auf ihrem Handy.
    3 . او تماس‌های زیادی روی موبایلش دریافت می‌کند.
کاربرد واژه Anruf به معنای تماس تلفنی
واژه "Anruf" به معنای تماس یا تلاش برای تماس تلفنی است. البته در آلمانی برای دریافت Anruf از افعال متفاوتی با فارسی استفاده می‌شود مثلا وقتی با کسی تماس گرفته می‌شود از عبارت "Anruf bekommen" (تماس دریافت کردن) استفاده می‌شود. یا زمانی که کسی به تماس جواب می‌دهد از عبارت "Anruf entgegennehmen" (تماس قبول کردن/پذیرفتن) استفاده می‌شود که کمی با عبارات رایج در فارسی متفاوت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان