[فعل]

aufhängen

/ˈaʊ̯fˌhɛŋən/
فعل گذرا
[گذشته: hängte auf] [گذشته: hängte auf] [گذشته کامل: aufgehängt] [فعل کمکی: haben ]

1 آویزان کردن

  • 1.Hier ist die Garderobe, wo ihr eure Sachen aufhängen könnt.
    1. این جالباسی ای که شما وسایلاتان را میتوانید (از آن) آویزان کنید است.

2 دار زدن اعدام کردن

  • 1.Er war ein Strolch und wurde am Ende aufgehängt.
    1. او یک لات(بی سر و پا) بود و در آخر دار زده شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان