[فعل]

aufhorchen

فعل گذرا و ناگذر

1 گوش دادن گوش تیز کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان