[فعل]

aufkaufen

فعل گذرا و ناگذر

1 (تمام اجناس) خریدن خرید کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان