[فعل]

aufklappen

فعل گذرا و ناگذر

1 باز کردن

2 بالا زدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان