[فعل]

aufkleben

/ˈaʊ̯fˌkleːbn̩/
فعل گذرا
[گذشته: klebte auf] [گذشته: klebte auf] [گذشته کامل: aufgeklebt] [فعل کمکی: haben ]

1 چسباندن

  • 1.die Adresse auf ein Paket aufkleben
    1. آدرس را روی یک بسته پستی نوشتن
  • 2.Man kann die Briefmarken leicht aufkleben.
    2. تمبرها را می‌توان به سادگی چسباند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان