[فعل]

aufkochen

فعل گذرا و ناگذر

1 جوشاندن به جوش آوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان