[اسم]

der Denkmalschutz

قابل شمارش مذکر

1 حفظ ابنیه تاریخی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان