[عبارت]

mit allen Wassern gewaschen sein

/mɪt ˈalən ˈvasɐn ɡəˈvaʃn̩ zaɪ̯n/

1 همه فن حریف بودن بسیار باهوش بودن

  • 1.Dieses Orchester ist mit allen Wassern gewaschen.
    1. این ارکستر همه فن حریف است.
  • 2.Wenn du mit Frank handelst, sei vorsichtig, der ist mit allen Wassern gewaschen.
    2. وقتی که می‌خواهی با "فرانک" معامله کنی [کنار بیایی]، مراقب باش. او همه فن حریف است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "با تمامی آبها شسته شدن" است و احتمالا به دریانوردهایی برمی‌گردد که تمامی آبهای جهان را دیده‌اند و دارای تجربه زیادی هستند. این عبارت را می‌توان با عبارت فارسی "همه فن حریف بودن" یا "آبدیده شدن" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان