[عبارت]

mit beiden Beinen im leben stehen

/mɪt baɪdən baɪnən ɪm leːbən ʃteːən/

1 واقع‌گرا بودن مطمئن بودن

  • 1.Sie weiß sich zu helfen und steht mit beiden Beinen im Leben.
    1. او میداند که به خودش کمک کند و واقع‌گرا است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "با هر دو پا در زندگی ایستادن" است و کنایه از "واقع‌گرا بودن" و "مطمئن بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان