[عبارت]

mit Ach und Krach.

/mɪt ax ʊnt kʁax/

1 با تلاش زیاد. با آه و ناله.

  • 1.Sie hat ihre Prüfung mit Ach und Krach bestanden.
    1. او در امتحانش با تلاش زیادی پذیرفته شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان