[اسم]

die Mistel

قابل شمارش مونث

1 دارواش (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان