[حرف اضافه]

mit

/mɪt/
[همراه: dative]

1 با به همراه، از طریق

 • 1. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen.
  1 . من با دوچرخه آمدم.
 • 2. Ich gehe heute Abend mit Maria aus.
  2 . من امشب با "ماریا" بیرون می‌روم.
 • 3. Ich hätte gern einen Tee mit Zitrone.
  3 . من یک چای با لیمو می‌خواهم.
 • 4. Mit meiner Mutter sind wir acht Personen.
  4 . با مادرم ما هشت نفریم.
 • 5. Trinken Sie den Kaffee mit Milch?
  5 . آیا قهوه را با شیر می‌خورید؟
 • 6. Wir suchen eine Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad.
  6 . ما به دنبال یک آپارتمان سه اتاقه با آشپزخانه و حمام هستیم.
توضیحاتی در رابطه با این حرف اضافه
حرف اضافه "mit" همواره به همراه "Dativ" مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد، به مثال‌های زیر توجه کنید:
"mit Messer und Gabel essen : با چاقو و چنگال خوردن" برای نام بردن از ابزار یا چیزی که توسط آن امری صورت می‌گیرد.
"Sie fuhr mit ein paar Freundinnen : او با چندتایی از دوستانش راند [رفت]" برای مرتبط ساختن دو یا چندین نفر که در حال انجام امر مشترکی هستند.
"Die Übernachtung mit Frühstück kostet 40 Euro : اقامت شبانه با صبحانه 40 یورو هزینه دارد." برای مرتبط ساختن دو فرد یا شی که به هم تعلق دارند.
"mit dem Wind fahren : با باد راندن [در جهت باد راندن]" برای نشان دادن جهت و سمت .
"Mit 19 Jahren machte sie das Abitur : او با 19 سال سن دیپلم را گرفت [انجام داد]" برای مشخص کردن زمانی مشخص.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان