[اسم]

der Siebtel

قابل شمارش مذکر

1 هفتم هفتمین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان