[اسم]

der Stümper

قابل شمارش مذکر

1 آدم نابلد آدم ناشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان