[صفت]

stümperhaft

قابل مقایسه

1 ناشی تازه‌وارد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان