[فعل]

tadeln

فعل گذرا و ناگذر

1 سرزنش کردن ملامت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان