[صفت]

taff

قابل مقایسه

1 محکم بادوام، سفت، سخت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان