[اسم]

der Tafelspitz

/ˈtaːfl̩ˌʃpɪʦ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Tafelspitze] [ملکی: Tafelspitzes]

1 تافل اشپیتز [غذای آلمانی با گوشت آب پز]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان