[اسم]

der Taft

قابل شمارش مذکر

1 پارچه تافته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان