[فعل]

telefonieren

/telefoˈniːʁən/
فعل ناگذر
[گذشته: telefonierte] [گذشته: telefonierte] [گذشته کامل: telefoniert] [فعل کمکی: haben ]

1 تلفن زدن تلفنی صحبت کردن

  • 1.Darf ich mal telefonieren?
    1 . اجازه دارم تلفن بزنم؟
  • 2.Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber wir telefonieren jede Woche miteinander.
    2 . من او را برای مدت زیادی ندیدم، اما ما هر هفته با هم تلفنی صحبت می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان