[اسم]

der Telefonhörer

قابل شمارش مذکر

1 گوشی تلفن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان