[اسم]

die Wm-finale

/vˌeːˈɛmfiːnˈɑːlə/
قابل شمارش مونث

1 فینال جام جهانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان