[عبارت]

wo der Schuh drückt

/voː deːɐ̯ ˈʃuː dʀʏkt/

1 مشکل را تشخیص دادن ایراد کار را فهمیدن

  • 1.Ich wußte noch nicht, wo ihn der Schuh drückte.
    1. من هنوز نمیدانستم که مشکل کار او در کجا بود.
  • 2.Kein Mensch ahnte, wo mich der Schuh drückte.
    2. هیچ کس نمی‌داند که مشکل من چیست.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "کجای کفش فشار می‌دهد" است و از یکی از نوشته‌های "پلوتارک" وارد زبان آلمانی شده است. در نوشته او از یکی از اهالی رم پرسیده می‌شود که چرا از همسرش جدا شده است و او پاسخ می‌دهد "Dieser Schuh ist auch hübsch anzusehen und neu, aber niemand außer mir weiß, wo er mich drückt" که ترجمه آن به معنای "این کفش هم زیبا و نو به نظر می‌آید ولی هیچکس به جز من نمی‌داند که کجای آن فشار وارد می‌کند." است که کنایه از "مشکل را تشخیص دادن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان