[قید]

wo

/voː/
غیرقابل مقایسه

1 کجا کدام محل

مترادف و متضاد an welchem Ort an welcher Stelle
 • 1.Wo bist du?‌
  1. تو کجایی؟
 • 2.Wo ist denn meine Uhr?
  2. ساعت من کجاست؟
 • 3.Wo waren Sie im Urlaub?
  3. تعطیلات کجا بودید؟
 • 4.Wo wohnen Sie?
  4. کجا زندگی می‌کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان