[تخصیص گر]

a

/eɪ/

1 یک یکی

 • 1.Is he a friend of yours?
  1. آیا او یکی از دوستان توست؟
 • 2.It's a rabbit.
  2. این یک خرگوش است.
 • 3.Sally's an engineer.
  3. "سلی" یک مهندس است.
 • 4.She's got a boyfriend.
  4. او یک دوست پسر دارد.
 • 5.Someone left an umbrella here yesterday.
  5. دیروز یک نفر یک چتر اینجا جا گذاشت.
 • 6.You owe me a hundred dollars.
  6. تو یکصد دلار به من بدهکار هستی.
کاربرد واژه a به معنای یک
در زبان انگلیسی از واژه a به‌عنوان حرف تعریف نامعین یا به نشانه شمارشی (یک) استفاده می‌شود. a در این کاربرد معنای مشابهی با "یک" در فارسی دارد. زمانی که از a به‌عنوان حرف تعریف نامعین استفاده می‌کنیم، واژه a نشان می‌دهد که مخاطب اسم را نمی‌شناسد، مثلا:
"a friend of yours" (یکی از دوستان تو).
در مثال بالا مخاطب آن دوست را نمی‌شناسد یا اینکه هویت دوست برای مخاطب اهمیتی ندارد.
واژه a به‌عنوان نشانه شمارشی به معنای "یک" هم استفاده می‌شود، مثلا:
"a rabbit" (یک خرگوش)، "an engineer" (یک مهندس)، "an umbrella" (یک چتر).
در مثال های بالا a به تعداد اسم اشاره می‌کند.
قبل از اسم‌هایی که با حروف صدادار آغاز می‌شوند به جای a از an استفاده می‌کنیم، مثلا: "an engineer"
a در کاربردهای گفته‌شده برای اسامی قابل شمارش استفاده می‌شوند. برای اسامی غیرقابل شمارش از a استفاده نکنید.

2 [نشانه اسامی نامعین]

مترادف و متضاد the
 • 1.A cheetah can run faster than a lion.
  1. چیتا می‌تواند از شیر سریعتر بدود.
 • 2.A child needs love.
  2. بچه به عشق نیاز دارد.
 • 3.Can you ride a bike?
  3. می‌توانی دوچرخه برانی [می‌توانی دوچرخه‌سواری کنی]؟
کاربرد واژه a به عنوان نشانه اسامی نامعین
زمانی از واژه a در این کاربرد استفاده می‌کنیم که بخواهیم درباره چیزی به‌صورت کلی صحبت کنیم و هویت آن چیز به‌صورت مشخص اهمیتی نداشته باشد، مثلا: ".A child needs love" (بچه به عشق نیاز دارد). در این مثال به‌طور کلی درباره "بچه" صحبت می‌کنیم و هویت بچه خاصی مدنظر نیست.

3 هر -ی، -ای

 • 1.She calls her mother three times a week.
  1. او هفته‌ای سه‌بار با مادرش تماس می‌گیرد.
 • 2.The salary is $45,000 a year.
  2. حقوق، سالی 45 هزار دلار است.
[اسم]

A

/eɪ/
قابل شمارش

4 لا (ششمین نت موسیقی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: لا
[اسم]

A

/eɪ/
قابل شمارش

1 نمره خیلی خوب نمره A

 • 1.I always get A's in English Literature.
  1. من همیشه در ادبیات انگلیسی نمره خیلی خوب می‌گیرم.
 • 2.I got an A in math.
  2. در ریاضی نمره خیلی خوب گرفتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان