[صفت]

aborted

/əˈbɔːrtɪd/
غیرقابل مقایسه

1 سقط‌شده

aborted child/fetus
بچه/جنین سقط‌شده

2 لغوشده ناتمام

aborted mission
ماموریت ناتمام
aborted plan
نقشه لغوشده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان