[اسم]

abortus

قابل شمارش

1 جنین سقط‌شده (پزشکی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان