[اسم]

abortionist

قابل شمارش

1 کسی که سقط جنین انجام می‌دهد (غیرقانونی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان