[صفت]

above-mentioned

/əbˌʌvmˈɛnʃənd/
غیرقابل مقایسه

1 نامبرده مذکور در فوق، فوق‌الذکر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان