[صفت]

above-cited

قابل مقایسه

1 در بالا ذکرشده (متون)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان