[اسم]

about-turn

/ɐbˌaʊttˈɜːn/
قابل شمارش

1 عقب‌گرد (نظامی) تغییر جهت

2 تغییر عقیده تغییر سیاست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان