[اسم]

abridger

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (فرد) خلاصه‌کننده (متن، کتاب و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان