[صفت]

abrogated

قابل مقایسه

1 منسوخ لغوشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان